PHOKAIA
WHY PHOKAIA STONE?
BUSINESS PROFILE
CONTACT US/İLETİŞİM
phokaia stone
PHOKAIA

PHOKAIA,a part of Eastern Culture,is one of 12 ıon Cities. As we know from the Heredot resources,the people of phokaia are a society from Aegeon,interested in sea life and art,impressing their seamanshipand quarries in history.

PHOKAIA,Doğu hellen kültürünün bir parçası,12 ion kentinden biridir.phokaialılar ise Heredot kaynaklarından da bildiğimiz üzeretarihte yerlerini denizcilik ve taş ocaklarıyla alan her yönüyle Egeli,denize aşık,sanata meraklı bir millet...

*Phokaians are the first Hellenes that made long sea journeys by the ships 50 oars and 500 passengers capacity.Theyfounded colonies at the coast they arrived at and brought their own cultures, and at the same time carried PHOKAIA(FOÇA)stones..

*Deniz ticareti yapan Phokaialılar 50 kürekli 500 yolcu kapasiteli gemileriyle uzun deniz yolculuğuna çıkan ilk Helenlerdir.Ayak bastıkları kıyılarda koloniler kurmuşlar,buralara kültürlerini ve aynı zamanda PHOKAIA(FOÇA)taşını taşımışlardır...

PHOKAIA
WHY PHOKAIA STONE?
BUSINESS PROFILE
CONTACT US/İLETİŞİM